Покана за свикване на Общо събрание на 25.09.2021 г.

 

Уважаеми колеги,

На 25.08.2021 г. е публикувана поканата за свикване на Общо събрание на членовете на САОСВ, което ще се проведе на 25.09.2021 г. в гр. София, хотел „Маринела“ (бул. „Джеймс Баучер“ № 100).