Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

 

Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт излезе със становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт.

 

Линк 1

 

Линк 2

 

Линк 3