Промени във вътрешни правила

 

В раздел "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА" са публикувани актуализирани правила за работата на САОСВ