СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ САОСВ

 

 

Служители от съдилищата, прокуратурите и окръжния следствен отдел във Велико Търново преминаха обучение, организирано от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт. Обучението на тема „Организационно поведение на съдебната администрация” се проведе в дните от 06 до 08 октомври в базите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд в с. Лозенец, община Царево.  Лектор бе г-жа Ивелина Колева, съдебен администратор на Административен съд – Стара Загора. 
Г-жа Колева запозна подробно участниците  с основните принципи в административното обслужване на гражданите в органите на съдебната власт, както и със стандартите, на които то трябва да отговаря. Особено полезни за всеки служител бяха включените в обучението модули, отнасящи се до стреса на работното място, неговите източници и техниките за неговото преодоляване. 
С придобитите по време на обучението знания, те ще могат да осигурят още по-добро и качествено обслужване на гражданите, адекватно на стандартите, очаквани от съдебната система. 
За всички участници бяха подготвени и специални удостоверения за успешно преминатия курс на обучение.