Позиции и становища

 

Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

Становище относно обхвата на ЗПКОНПИ

Становище относно ПАС и КДАС

Становище за методиката на атестиране

Становище за деловодните книги в административните съдилища

Становище до Конституционен съд

Становище за бюджета на съдебната власт спрямо служители

Становище ЗПКОНПИ

Становище относно обхвата на ЗПКОНПИ

 

Становище за унифицирана рамка на работата на съдебната администрация

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Становище до Министерство на правосъдието

Въпроси до НС към кандидат членовете на ВСС

Становище относно промени в проект на ПАС

Становище ЗСВ

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ" И "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"