Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

 

 Доклад за  Подобряване функционирането на органите на съдебната власт (ОСВ) чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ ведно с АКТ № 116/05.07.2019 г. приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС и писмо от Висш съдебен съвет за покана за среща