СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

 

Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) до членовете на комисиите по "Бюджет и финанси" и "Съдебна администрация" на кадровия орган, с копие до правосъдния министър и националния омбудсман относно статута и положението на съдебните служители в органите на съдебна власт.