Обучения

 

СРЕЩА - ДИСКУСИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА САОСВ - Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕТИКЕТ"