Събития

 

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ В ПРАВЕН СВЯТ

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ САОСВ

ПИСМО ДО НИП ОТНОСНО ПОДГОТОВКА НА КАТАЛОГ С ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НИП

ПИСМО ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНА РАМКА НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

ВЪПРОСИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САОСВ

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САОСВ

САОСВ Е ПРИЕТО ЗА ЧЛЕН НА ГРАЖДАНСКОТО СДРУЖЕНИЕ КЪМ ВСС

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕТИКЕТ"

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ