Събития

 

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

ВЪПРОСИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САОСВ

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САОСВ

САОСВ Е ПРИЕТО ЗА ЧЛЕН НА ГРАЖДАНСКОТО СДРУЖЕНИЕ КЪМ ВСС

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕТИКЕТ"

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ