Решения на ОБЩО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

Вижте пълните текстове на проведените заседания и взетите решения в прикачените файлове