Вътрешни правила

 

Правилата за работа на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт се приемат с цел конкретизиране правата, задълженията и отговорностите на неговите членове, осигуряване на ефективност в организацията на заседанията и приемането на решенията, включването на членовете в дейността на Управителния съвет по управлението и представителството на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.