Стратегически план

 

Активното включване на неправителствения сектор е ключов фактор за постигането на ефективност, високо качество и професионализъм в работата на администрацията в органите на съдебната власт. Реформата в съдебната власт е една от най-актуалните теми за страната ни. Обществените нагласи поставят акцент въру необходимостта от повишаване на доверието в органите на съдебната власт. Необходимо е да бъдат положени значителни усилия, за да бъде преодоляно натрупаното обществено недоверие. Най-същественият и значим фактор за постигането на реформа в съдебната власт е човешкия ресурс в лицето на всички служители в съдебната администрация.


Осигуряването на условия и мерки за усъвършенстване на знанията и уменията, допълнителната квалификация, професионално развитие при по-добри условия на труд и заплащане за постигане на удовлетвореност в служителите в съдебната система, както и въвеждане на иновативни подходи и добри практики чрез установяване и поддържане на сътрудничество със сродни и други национални, чуждестранни и международни неправителствени организации, е фундаментът, който може да доведе до качествени промени в съдебната система в страната.


Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) си поставя абмициозната цел да работи за осигуряването на защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители, като спомага за осигуряване на развитие, подкрепа и професионално утвърждаване и отстояване на престижа на българската съдебна система.

 

Вижте цялата стратегия на сдужението в прикачения файл.