Новини

 
Съобщение до членовете на САОСВ
 
Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов - 05.11.2020г.

Трябва да се намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата