За нас

 
Александър Николов Председател на САОСВ

"Имам огромната привилегия и отговорност да се обърна към Вас в качеството ми на председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт - единственото професионално сдружение на съдебните служители, обединяващо администрацията на ВСС, ИВСС, НИП и органите на съдебната власт.
Сдружението е създадено с цел да защитава нашите общи цели, интереси и ценности, за да работим заедно при спазване на най-високите професионални стандарти. Убеден съм, че обединени ще спомогнем за постигане на ефективност, високо качество и професионализъм в работата на администрацията чрез усъвършенстване на знанията и уменията, допълнителната квалификация, професионално развитие при по-добри условия на труд и заплащане за постигане на удовлетвореност в служителите. Присъединете се към нас, за работим заедно за осъществяване на ключови и значими промени."

 

Мисия и цели

 

Нашата мисия е да насърчим професионалното развитие на съдебната администрация с оглед намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона.

Основните цели поставени пред Сдружението са:

•    ефективност, качество, срочност, прецизност, коректност, отговорност, дисциплина и професионализъм в работата на администрацията;
•     усъвършенстване, допълнителна квалификация, информираност;
•    по-високо заплащане, професионално развитие, по-добри условия на труд;
•    спокойствие, удовлетвореност, добри отношения на работното място, уважение;
•    подпомагане, насърчаване и защита на  професионалните интереси на членовете на сдружението;

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН   ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
 

Свържете се с нас

Обратната връзка е изключително важна и ценна за развитието и утвърждаването на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, като организация, призвана да защитава професионалните, социалните, материалните и интелектуалните интереси на съдебните служители.Ако имате въпроси, препоръки, забележки или нужда от помощ и съдействие, не се колебайте да сезирате Сдружението. На всяко предложение ще бъде отделено необходимото внимание и време, защото ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО!

 

Можете да заявите Вашето членство ТУК.