Какво ми дава сдружението?

 

Днес, ние съдебните служители живеем в несигурни времена. Теми и намерения в областта на оптимизацията, заплащането, обезщетенията и условията за пенсиониране могат да ни засегнат по всяко време. Факт е, че поединично не можем да направим много, за да подобрим условията, в които работим. Присъединяването ви към САОСВ като  професионална организация, ще означава, че няма да сте сами и незначителни, ще сте се присъединили към справедлива кауза и ще имате по-силен глас във вашата администрация. Ще имате повече възможности за правни съвети, обучения и експертизи.

 

1. За по-силен глас

Членството в САОСВ е първото условие, за да застанем един до друг и да се почувстваме принадлежни към модерна професионална организация. Сами  вие нямате практически власт и възможност да влияете на решенията на ръководството. Обединяването в сдружението може да промени тази ситуация.

 

2. За да се борим за по-добро заплащане и социални придобивки

Нашите социални условия не са ни подарък и благоволение  от висшето ръководство. Имаме законово скрепен статут, който днес трябва да отстояваме, който трябва да разширяваме там, където смятаме че е полезно за нас и за държавата.

 

3. За да подобрим условията на нашето работно място

САОСВ създава предпоставка съдебни  служители организирано да настояват за  по-добри условия  на труд на работните си места. Заедно можем да предизвикаме нашите работодатели, да спазват задълженията си за осигуряване на подходяща работна среда.Добрите публични услуги, успешните политики зависят от посветени, уважавани, мотивирани и професионални съдебни служители, които ги осъществяват.

 

4. За уважението и престижа, който заслужаваме

Нито един член не трябва да допуска злоупотреба и психически тормоз на работното място и съзнателно създавано негативно обществено отношение към него и работата му. Заедно можем да се борим това да не се допуска и да му даваме достоен отговор.

 

5. За съвет и подкрепа в борбата с дискриминацията и предубежденията

Вашият работодател може да е открит, честен и отговорен, но никой не е застрахован от  спонтанно възникнали заплахи и проблеми. Вие можете да получите нашия съвет как да реагирате на това.Ние подкрепяме и насърчаваме членовете си да играят активна роля в съответните структури за равно третиране на всички съдебни  служители без оглед на пол, религия, етнос и физически възможности.