Нашата мисия

 

Нашата мисия е да насърчим професионалното развитие на съдебната администрация с оглед намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона.  Ако все още не сте член на (САОСВ) сега е времето да се присъедините.Основните цели поставени пред Сдружението са:

 

 • ефективност, качество, срочност, прецизност, коректност, отговорност, дисциплина и професионализъм в работата на администрацията;
   
 • усъвършенстване, допълнителна квалификация, информираност;
   
 • по-високо заплащане, професионално развитие, по-добри условия на труд;
   
 • спокойствие, удовлетвореност, добри отношения на работното място, уважение;
   
 • подпомагане, насърчаване и защита на  професионалните интереси на членовете на сдружението.