Как да стана член?

 

Няма по-добро време от сега, за да се присъедините към Професионалното обединение на съдебните служители. Колкото повече членове имаме, толкова повече шанс има да бъде чут нашият глас на работните ни места в съдебната система.За да станете член на най-голямата професионална организация в съдебната система и да се ползвате от всички привилегии на своето членство, разпечатайте, попълнете и изпратете писменото заявление  на имейл a.nikolov@saosv.org Ще получите обратна връзка за вашето членство в САОСВ. Заявление за членство можете да откриете и свалите по-долу на тази страница.

 

Членове на САОСВ могат да бъдат всички лица, които:
 

 • са действащи служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт;
 • са готови да съдействат за изпълнение на основните цели на Сдружението;
 • приемат и спазват Устава на Сдружението;

   

Предимства от пълноправно членство в "Сдружение на администрация в органите на съдебната власт" (САОСВ):

    Всеки член на Сдружението има право: 
 

 • да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението;
 • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
 • да избира и да бъде избиран за председател или касиер на организационна секция;
 • да посещава организираните от САОСВ обучения – препратка 
 • да се възползва от социалната политика на Сдружението – препратка
 • да участва в организираните от Сдружението събития - препратка

   

Членове на Сдружението се приемат въз основа на заявление – декларация, което се адресира до Управителния съвет на Сдружението и се подава чрез председателя на съответната организационна секция към администрацията на органа, в която кандидатът работи. До създаването на организационни секции, молбите се подават директно до Управителния съвет.