Заяви членство

 

Членове на САОСВ могат да бъдат всички лица, които:

  • са действащи служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт;
  • са готови да съдействат за изпълнение на основните цели на Сдружението;
  • приемат и спазват Устава на Сдружението;

Предимства от пълноправно членство в "Сдружение на администрация в органите на съдебната власт" (САОСВ):
    Всеки член на Сдружението има право: 

  • да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението;
  • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
  • да избира и да бъде избиран за председател или касиер на организационна секция;
  • да посещава организираните от САОСВ обучения – препратка 
  • да се възползва от социалната политика на Сдружението – препратка
  • да участва в организираните от Сдружението събития - препратка

Членове на Сдружението се приемат въз основа на заявление – декларация, което се адресира до Управителния съвет на Сдружението и се подава чрез председателя на съответната организационна секция към администрацията на органа, в която кандидатът работи. До създаването на организационни секции, молбите се подават директно до Управителния съвет.