Структура

 

Общ брой членове в Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт в България: 1 350 броя членове
Общ брой секции в страната:  40 броя секции