Структура

 

Общ брой членове в Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт в България:  1 600 броя членове


Общ брой секции в страната:  44 броя секции