Управителен съвет

 

   АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  -  Председател на УС

   Образование:

   Магистър по Право
   Магистър по Финансов мениджмънт
   Магистър по Европейско право и Международни отношения


 

   

 

 

 

 

    МАРИЯ ЗАФИРОВА - Заместник-председател на УС


   Образование:

   Магистър по Право на ЕС,
   Магистър по МИО - Управление на международни проекти  
   Бакалавър по Макроикономика

 

 

 

 

 

 

   МАРГАРИТА ПАЗВАНТОВА – член на УС

   Образование:

   Магистър по Право и Публична администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ИВАН МАРИНОВ - член на УС

   Образование:

   Магистър „Икономика и управление на транспорта“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПЕТЯ ВЕЛЧЕВА - член на УС


       Образование:

       Магистър по Право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    АНА ЗОКСИМОВА - член на УС

    Образование:

   Магистър „Публична администрация”.


 

 

 

 

 


 

     ЕЛЕНА ИКОНОМОВА – член на УС

 

 

 

 

 

 

 

   АСЕН МИНГОВ – член на УС

   Образование:

   Магистър по Право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МЛАДЕН СЕМОВ – член на УС

  Образование:

   Магистър по Право
   Магистър по право на Европейският съюз