Управителен съвет

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  -  Председател на УС

 

Образование:

Магистър по Право
Магистър по Финансов мениджмънт
Магистър по Европейско право и Международни отношения


 

МАРИЯ ЗАФИРОВА - Заместник-председател на УС 

 

Образование:

Магистър по Право на ЕС, 
Магистър по МИО - Управление на международни проекти  
Бакалавър по Макроикономика

 

 

МАРГАРИТА ПАЗВАНТОВА – член на УС

 

Образование:

Магистър по Право и Публична администрация

 


ИВАН МАРИНОВ - член на УС

 

Образование:

Магистър „Икономика и управление на транспорта“

 

ПЕТЯ ВЕЛЧЕВА - член на УС

 

Образование:

Магистър по Право

 

АНА ЗОКСИМОВА - член на УС

 

Образование:

Магистър „Публична администрация”.


 

ЕЛЕНА ИКОНОМОВА – член на УС

 

 

АСЕН МИНГОВ – член на УС

 

Образование:

Магистър по Право

 

МЛАДЕН СЕМОВ – член на УС

 

Образование:

Магистър по Право
Магистър по право на Европейският съюз