Управителен съвет

 

   АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  -  Председател на УС

   Месторабота:

   Адвокат в Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"


 

   

 

 

 

 

 

   

   МАРГАРИТА ПАЗВАНТОВА – член на УС

   Месторабота:

   Върховен касационен съд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЕЛЕНА ИКОНОМОВА – член на УС

     Месторабота:

     Национален институт на правосъдието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      АНА МЕТОДИЕВА - член на УС

     Месторабота:

     Върховен административен съд