Контролен съвет

 

    МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА – ГОРАНОВА – Председател на КС

    Месторабота:

    Прокуратура на Република България

 

 

 

 

    СОНЯ МИТКОВА – Член на КС

    Месторабота:

    Върховен административен съд

 


 

 

 

 

   ЗДРАВКА АТАНАСОВА - член на КС

   Месторабота:

   Окръжен съд Плевен