Контролен съвет

 

МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА – ГОРАНОВА – Председател на КС

 

Образование:

Магистър по Право

 

СОНЯ МИТКОВА – Член на КС

 

Образование:

Магистър - „Счетоводство и контрол”

 


МАРИЯ МИХАЙЛОВА - член на КС


Образование:
Магистър - „Счетоводство и одит".