Контролен съвет

 

МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА – ГОРАНОВА – Председател на КС

 

 

Заемана длъжност:

Директор дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор

 

Образование:

Магистър по Право

 

СОНЯ МИТКОВА – Член на КС

 

 

Заемана длъжност:

Директор на  Дирекция „ФУСИ“ във Върховен административен съд

 

Образование:

Магистър - „Счетоводство и контрол”

 


МАРИЯ МИХАЙЛОВА - член на КС

Заемана длъжност:

Служител в администрацията на Върховен касационен съд


Образование:
Магистър - „Счетоводство и одит".