Контролен съвет

 

    МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА – ГОРАНОВА – Председател на КС

    Образование:

    Магистър по Право

 

 

 

 

    СОНЯ МИТКОВА – Член на КС

    Образование:

    Магистър - „Счетоводство и контрол”

 


 

 

 

 

   МАРИЯ МИХАЙЛОВА - член на КС


   Образование:
   Магистър - „Счетоводство и одит".