Област Благоевград

 

ОС при Административен съд - Благеовград

Председател: ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ
Координати: 073/ 88 35 86
Електронна поща: l.lubenov@bl-adc.justice.bg