Област Хасково

 

ОС при Административен съд - Хасково

Председател: ЕЛЕНА СТОЕВА БОЙЧЕВА
Координати:
Електронна поща: elena_boicheva@abv.bg