Област Кюстендил

 

ОС при Административен съд - Кюстендил

Председател: АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА МАСЛАРСКА
Координати: 078/ 55 19 52
Електронна поща: a_maslarska@abv.bg