Област Пазарджик

 

ОС при Административен съд - Пазарджик

Председател: ГЕРГАНА СТОЯНОВА СТОЙНОВА
Координати: 034/ 40 72 11
Електронна поща: geristoynova@gmail.com