Област Перник

 

ОС при Административен и Районен съд - Перник

Председател: ЦВЕТИСЛАВА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА
Координати: ceciii_@abv.bg
Електронна поща: ceciii_@abv.bg

ОС при ОП - Перник

Председател: НИНА ДИМИТРОВА ВИТКОВА
Координати: 076/640226
Електронна поща: nini_dimitrova@abv.bg