Област Плевен

 

ОС при Административен съд - Плевен

Председател:
Координати:
Електронна поща:

ОС при РС и ОС - Плевен, РС - Левски

Председател: МАРИН ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
Координати: 064/ 89 29 75
Електронна поща: marinkrastev@abv.bg

ОС при РС - Никопол

Председател: ЖЕЛЬО ЛЪЧЕЗАРОВ АЛЕКСИЕВ
Координати: 064/ 88 91 66
Електронна поща: zh.aleksiev@gmail.com