Област Пловдив

 

ОС при Административен съд - Пловдив

Председател: ОЛГА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
Координати: 032/ 26 10 88
Електронна поща: adminsad_pv@dir.bg

ОС при РП, ОП и АП - Пловдив

Председател: РУМЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
Координати: 032/600440
Електронна поща: r.hristova@plv.prb.bg

ОС при РС - Карлово

Председател: СТОЙКА АРГИРОВА НЕШЕВА
Координати: stoikanesheva@gmail.com
Електронна поща: stoikanesheva@gmail.com