Област Русе

 

ОС при Административен съд - Русе и ПР Русе

Председател: РУМЯНА РАЧЕВА МАРИНОВА
Координати: 082/ 51 16 36
Електронна поща: rumirm@abv.bg