Област София

 

ОС при Върховен административен съд

Председател: НИНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
Координати: 02/ 94 04 296
Електронна поща: N.Spasova@sac.justice.bg

ОС при Върховен касационен съд

Председател: ИРЕНА АСЕНОВА СТОЙЧЕВА
Координати: 02/ 92 19 315
Електронна поща: irena100@abv.bg

ОС при Администрацията на Главния прокурор

Председател: ЮЛИАНА ВАСИЛЕВА КАЦАРОВА
Координати: 02/ 8036049
Електронна поща: jkacarova@prb.bg

ОС при Националния институт по правосъдие

Председател: БОРЯНА ГЕОРГИЕВА УРМАНОВА
Координати: 02/9359155
Електронна поща: grigorova@nij.bg

ОС при Инспекторат

Председател: КРАСИМИРА МИТКОВА НИКОЛОВА
Координати: k.nikolova_inspektorat_vss@abv.bg
Електронна поща: k.nikolova_inspektorat_vss@abv.bg

ОС при Административен съд – София - град

Председател: НАДЯ ГРИГОРОВА ДРАГАНОВА
Координати: 02/ 42 15 726
Електронна поща: nadia.draganova@abv.bg