Област Варна

 

ОС при Административен съд - Варна

Председател: ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА СТАНКОВА
Координати: 052/ 71 28 33
Електронна поща:stankova_denica@abv.bg

 

ОС при Окръжна прокуратура - Варна

Председател: ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИЛАНОВА
Координати: 052/ 70 50 77
Електронна поща: e_milanova@vn.prb.bg