Област Видин

 

ОС при Административен съд - Видин

Председател: ВЕНКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
Координати: 094/ 62 63 63
Електронна поща:vipfinans@abv.bg

ОС при ОП - Видин

Председател: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА РИНЦОВА
Координати: 094/601051
Електронна поща: arincova@vd.prb.bg