Област Враца

 

ОС при Административен съд - Враца

Председател: ГЮРГИЦА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
Координати: 092/ 668 51 127
Електронна поща: g_k_marinova@abv.bg

ОС при ОС - Враца

Председател: ВАЛЯ ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
Координати: 092/682123
Електронна поща: valia_parvanova1972@abv.bg

ОС при ОП - Враца

Председател: ВАНЯ ИЛИЕВА СИРАКОВА
Координати: 092/664245
Електронна поща: vilieva_vr@prb.bg

ОС при РС - Бяла Слатина

Председател: СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА - КРЪСТЕВА
Координати:
Електронна поща: stelivs@gmail.com