ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦСЪДА И СПЕЦПРОКУРАТУРАТА НА РАВНОСТОЙНИ ДЛЪЖНОСТИ

Служителите от специализираните съдилища и прокуратури да бъдат преназначени на равностойни длъжности в други съдилища и прокуратури от същия съдебен район. Ако няма свободен щат,

Прочетете повече »

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

С писмо до Министъра на правосъдието, Министър председателя на РБ и Зам.министър-председател на правосъдната реформа и министър на външните работи, Сдружението прави искане и изразява

Прочетете повече »

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

С писмо до Гражданския съвет към ВСС, председателя на САОСВ –А.Николов е направил предложение по т.2 от дневния ред на заседание на Гражданския съвет към

Прочетете повече »

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ

Председателят на Сдружението Александър Николов запозна гостите в зала „Тържествена“ на Съдебната палата с основните цели на организацията – да защитава интересите на своите членове,

Прочетете повече »

Служители от Върховен касационен съд участваха в обучение на тема „Етично поведение на съдебния служител“

Дата на публикуване: 20.03.2019 г.По инициатива на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, служители от Върховен касационен съд участваха в обучение на тема

Прочетете повече »