№ по ред

Секция

Председател

1

ВАС, АСО, РС Козлодуй, СРС, СГС

МАРИЯ ТРИОНДЖИЕВА

2

ВКС

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА НАНОВА

3

АС СОФИЯ ГРАД

НАДЯ ГРИГОРОВА ДРАГАНОВА

4

АС БЛАГОЕВГРАД

ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ

5

АС ВАРНА

ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА СТАНКОВА

6

АЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАМОВА

7

АС ВИДИН

ВЕНКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

8

АС ВРАЦА

ТАТЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

9

АС ГАБРОВО

ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА МИЛАНОВА

10

АС КЮСТЕНДИЛ

АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА МАСЛАРСКА

11

АС ЛОВЕЧ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛАЕВ

12

АС МОНТАНА

БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

13

АС ПАЗАРДЖИК

ГЕРГАНА СТОЯНОВА СТОЙНОВА

14

АС ПЕРНИК, РС ПЕРНИК

ЦВЕТИСЛАВА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА

15

АС РУСЕ, РП РУСЕ

РУМЯНА РАЧЕВА МАРИНОВА

16

АС СИЛИСТРА, ШУМЕН

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА

17

АС СЛИВЕН

МАРИАНА ИВАНОВА ЕДРЕВА

18

АС СТАРА ЗАГОРА

ЛЮБОМИРА МИТЕВА ЯНЧЕВА

19

АС ТЪРГОВИЩЕ

СТЕФАН ЛЮБЧЕВ ВАСИЛЕВ

20

АС ХАСКОВО

ЕЛЕНА СТОЕВА БОЙЧЕВА

21

АС ЯМБОЛ

ЖАНЕТА СТАНЧЕВА ТРИФОНОВА

22

РС и ОС ПЛЕВЕН, РС ЛЕВСКИ

МАРИН ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ

23

РС НИКОПОЛ

АНИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

24

ИНСПЕКТОРАТ

ИНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА

25

ОС ВРАЦА

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

26

РС КАРЛОВО

СТОЙКА АРГИРОВА НЕШЕВА

27

НИП

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА УРМАНОВА

28

АГП

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТАКОВ

29

ПР ПЛОВДИВ

РУМЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

30

РП БУРГАС

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

31

ОП ПЕРНИК

НИНА ДИМИТРОВА ВИТКОВА

32

ОП ВРАЦА

ВАНЯ ИЛИЕВА СИРАКОВА

33

ОП ВИДИН

АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА РИНЦОВА

34

АС БУРГАС

МАРИЯ НИКОЛОВА ДИНЕВА

35

ОС, РС и РП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

36

АПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЕТЯ БЛАГОЕВА ХУТОВА-ТОМОВА

37

РС БУРГАС

МИРОСЛАВА ЕНЧЕВА

38

ОП и ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КАЛИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

39

РС АЙТОС

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ДАРАЧЕВА

40

РС БЯЛА СЛАТИНА

СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА-КРЪСТЕВА

41

ОП ВАРНА

ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИЛАНОВА

42

ОП ТЪРГОВИЩЕ

ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАГНЕВА