№ по ред

Секция

Председател

1

ВАС, АСО, РС Козлодуй, СРС, СГС

МАРИЯ ТРИОНДЖИЕВА

2

ВКС

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА НАНОВА

3

АС СОФИЯ ГРАД

НАДЯ ГРИГОРОВА ДРАГАНОВА

4

АС БЛАГОЕВГРАД

ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ

5

АС ВАРНА

ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА СТАНКОВА

6

АЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАМОВА

7

АС ВИДИН

ВЕНКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

8

АС ВРАЦА

ТАТЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

9

АС ГАБРОВО

ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА МИЛАНОВА

10

АС КЮСТЕНДИЛ

АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА МАСЛАРСКА

11

АС ЛОВЕЧ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛАЕВ

12

АС МОНТАНА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВИДОВА

13

АС ПАЗАРДЖИК

ГЕРГАНА СТОЯНОВА СТОЙНОВА

14

АС ПЕРНИК, РС ПЕРНИК

ЦВЕТИСЛАВА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА

15

АС РУСЕ, РП РУСЕ

НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

16

АС СИЛИСТРА, ШУМЕН

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА

17

АС СЛИВЕН

МАРИАНА ИВАНОВА ЕДРЕВА

18

АС СТАРА ЗАГОРА

ЛЮБОМИРА МИТЕВА ЯНЧЕВА

19

АС ТЪРГОВИЩЕ

СТЕФАН ЛЮБЧЕВ ВАСИЛЕВ

20

АС ХАСКОВО

ШУКРИЕ РУХИ ЯНЕВА

21

АС ЯМБОЛ

ЖАНЕТА СТАНЧЕВА ТРИФОНОВА

22

РС и ОС ПЛЕВЕН, РС ЛЕВСКИ

МАРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

23

РС НИКОПОЛ

АНИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

24

ИНСПЕКТОРАТ

ИНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА

25

ОС ВРАЦА

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

26

РС КАРЛОВО

СТОЙКА АРГИРОВА НЕШЕВА

27

НИП

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА УРМАНОВА

28

АГП

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТАКОВ

29

ПР ПЛОВДИВ

РУМЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

30

РП БУРГАС

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

31

ОП ПЕРНИК

НИНА ДИМИТРОВА ВИТКОВА

32

ОП ВРАЦА

ВАНЯ ИЛИЕВА СИРАКОВА

33

ОП ВИДИН

АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА РИНЦОВА

34

АС БУРГАС

МАРИЯ НИКОЛОВА ДИНЕВА

35

ОС, РС и РП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

36

АПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЕТЯ БЛАГОЕВА ХУТОВА-ТОМОВА

37

РС БУРГАС

МИРОСЛАВА ЕНЧЕВА

38

ОП и ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КАЛИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

39

РС АЙТОС

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ДАРАЧЕВА

40

РС БЯЛА СЛАТИНА

СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА-КРЪСТЕВА

41

ОП ВАРНА

ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИЛАНОВА

42

ОП ТЪРГОВИЩЕ

ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАГНЕВА

43

АС КЪРДЖАЛИ

РАДОСЛАВ МАРКОВ МАРКОВ

44

ОП ПЛЕВЕН

НИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

45

АС ПЛЕВЕН

ЖЕЛЬО ЛЪЧЕЗАРОВ АЛЕКСИЕВ

46

ОП БЛАГОЕВГРАД

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЕВСТАТИЕВА

47

ОП РАЗГРАД

ДЕНИЦА КЪНЧЕВА ПЕНЕВА

48

РС ВРАЦА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ