Мисия

Нашата мисия е да насърчим професионалното развитие на съдебната администрация с оглед намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона. Ангажираността на администрацията е много важен и съществен момент от развитието на всеки орган на съдебната власт.Статусът е социалният ранг на личността на всеки един служител в  Сдружението.

Law