Приключи изпълнението на Дейност 1 Проучване на мнението на обществеността – граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на администрациите в съдилищата по проект:„Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“

Прочетете повече »