„Организация не се гради със случайни хора“

Няма по-добро време от настоящият момент, за да се присъедините към Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Привличането на членове е една от най-важните дейности от управлението на Сдружението и в частност от подобряване процеса на работа на администрацията в ОСВ. Защото….залагаме на Вас-служителите, а не на стратегиите.

Днес, администрацията в ОСВ работи в несигурни времена. Намерения в областта на оптимизация, заплащане, условия за пенсиониране и др., могат да ни засегнат по всяко време. Факт е, че има сфери на управление, които се нуждаят от промяна. Вярваме, че заедно ще постигнем желаните резултати. Присъединяването ви към САОСВ като професионална организация, означава, че сте направили правилният избор, че сте се присъединили към справедлива кауза, че вашият глас ще бъде чут. Ще имате повече възможности за правни съвети, обучения, комуникация, експертизи.

Членове на САОСВ могат да бъдат всички лица, които:

  • са действащи служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и органите на съдебната власт;
  • са готови да съдействат за изпълнение на основните цели на Сдружението;
  • приемат и спазват Устава на Сдружението;
  • за членове на Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които не отговарят на изискването на …, ако с решение на Управителен съвет бъде прието, че тези лица ще допринесат за развитието на Сдружението и постигането на основните цели.

Всеки член на Сдружението има право:

  • да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението;
  • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
  • да избира и да бъде избиран за председател или касиер на организационната секция;
  • да посещава организираните от САОСВ обучения – препратка
  • да се възползва от социалната политика на Сдружението – препратка
  • да участва в организираните от Сдружението събития – препратка

               Членове на Сдружението се приемат въз основа на заявление – декларация, което се адресира до Управителен съвет на Сдружението и се подава чрез председателя на съответната организационна секция към администрацията на органа, в която кандидатът работи. Ако няма организационна секция в съответния район, молбите се подават директно до Управителен съвет.

                Ако имате желание да станете член на най-представителната професионална организация на администрацията в органите на съдебната власт и приемете предизвикателството да сте част от  нашия екип, моля попълнете заявление-декларация за членство, което може да изтеглите от ТУК