Учредители

През  2017 година  30  български съдебни служители учредиха Сдружение на администрацията в органите на съдебна власт

1)    Александър Богданов Николов                                       

2) Мирослава Емилова Райковска-Горанова                     

3) Маргарита Димитрова Пазвантова-Аврионова             

4) Иван Ненов Маринов                                                       

5) Мария Бойкова Зафирова                                                

6) Анна Благоева Зоксимова                                                

7) Петя Маринова Велчева                           

8) Елена Константинова Икономова                       

9) Здравка Димитрова Атанасова                                        

11) Венко Иванов Петков                                                     

12) Гюргица Костадинова Маринова                                   

13) Елена Пламенова Миланова                                          

14) Павлинка Димитрова Иванова                                      

15) Марлена Миткова Йорданова                                        

16) Анита Георгиева Григорова                                           

17) Гергана Стоянова Стойнова                                          

18) Петя Костадинова Илчева                                                          

19) Диян Георгиев Добрев                                                   

21) Павлина Петрова Стоянова

22) Даниела Георгиева Пенчева                                          

23) Ивелина Стоянова Христова                                         

24) Мариана Иванова Едрева                                               

25) Антония Иванова МаринковаУчикова                        

26) Десислава Христова Радкова                                        

27) Стефан Любчев Василев                                                

28) Вася Георгиева Петкова                                                

29) Елица Лазарова Христова                                                         

30) Жанета Станчева Трифонова