Визия

Ние сме тези, чрез които администрацията се бори:

 

За по- силен глас – членството в САОСВ е първото условие, за да застанем един до друг и да бъдем принадлежни към модерна и професионална организация. Докато ръководството е по-скоро направление и координация на работата на администрацията, то лидерството от наша страна може да се определи като процес на повлияване на служителите от различните органи на съдебната власт,който би ги накарал да се стремят към постигане на целите си.

 

 По-добро заплащане и социални придобивки –нашите социални условия не са ни подарък и благоволение. Имаме законово скрепен статут, който днес повече от всякога трябва да отстояваме, да разширяваме там, където смятаме, че е полезно и за нас и за държавата.

 

За подобряване условията на работното място – САОСВ създава предпоставка, съдебни служители организирано и сплотено да настояват за по-добри условия на труд на работните си места.  Добрите публични услуги, успешните политики, зависят от посветени, уважавани, мотивирани и професионални съдебни служители, които ги осъществяват.

 

За уважението и престижа, който заслужаваме – нито един член на Сдружението не бива да допуска злоупотреба и психически тормоз на работното място и съзнателно, негативно, обществено отношение към него и  работата му. Заедно можем да се борим  това да не се случва и даваме достоен пример.

 

За съвет и подкрепа в борбата с дискриминацията и предубежденията – всеки един служител е уязвим от спонтанно възникнали заплахи и проблеми. Вие можете да получите нашия  съвет как да реагирате. Ние подкрепяме и насърчаваме членовете си да имат активната роля в съответните структури за равно третиране на всички съдени служители, без оглед на пол, раса, религия, етнос и физически възможности.

Law &Justice