За нас

Сдружението на администрацията в органите на съдебната  власт (САОСВ) е учредено през 2017 година и е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на на органите на съдебната власт. Ние сме най-голямата  и най-представителната професионална организация в рамките на съдебната система. Понастоящем сдружението обединява над 1500 членове, служители в администрацията на на органите на съдебната власт, локализирани в 43 организационни секции.

Управителен съвет

Председател на САОСВ

Заместник председател

Член на УС

Член на УС

Член на УС

Член на УС

Член на УС