ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Ал.Николов-председател на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт депозира предложения до Гражданския съвет към ВСС за промяна на законодателството, правилниците за организацията на администрациите в органите на съдебната власт, Класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт, както и всички вътрешни актове, по които работи съответният орган на съдебната власт.
Към становището

Сподели