Дата на публикуване: 6.11.2020 г.

Уважаеми колеги, Във връзка новата заповед на министъра на здравеопазването и забраната за групови събирания на повече от 30 човека, и предвид усложнената епидемична обстановка, Ви уведомявам, че организираната среща на председателите и касиерите на организационни секции на САОСВ с членовете на Управителния и Контролния съвет насрочена за 13-15 ноември 2020 година в с.Лозенец се налага да бъде отложена за неопределено време. Съжалявам за поредното отлагане на събитие на САОСВ, но трябва да спазваме правилата и да сме отговорни към здравето Ви. Моля за вашето разбиране с оглед ситуацията. Моля Ви, там където има избран нов председател и касиер да ни изпратите актуален имейл и мобилен телефон за да актуализираме базата данни с цел своевременно получаване на информация и възможност за контакт.
Допълнително ще Ви уведомим за новата дата.

Бъдете здрави и се пазете!

Александър Николов Председател на УС на САОСВ

Сподели