“Имам огромната привилегия и отговорност да се обърна към Вас в качеството ми на председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт – единственото професионално сдружение на съдебните служители, обединяващо администрацията на ВСС, ИВСС, НИП и органите на съдебната власт.
Сдружението е създадено с цел да защитава нашите общи цели, интереси и ценности, за да работим заедно при спазване на най-високите професионални стандарти. Убеден съм, че обединени ще спомогнем за постигане на ефективност, високо качество и професионализъм в работата на администрацията чрез усъвършенстване на знанията и уменията, допълнителната квалификация, професионално развитие при по-добри условия на труд и заплащане за постигане на удовлетвореност в служителите. Присъединете се към нас, за работим заедно за осъществяване на ключови и значими промени.”

Сподели