На 01.04.2017 г. в зала “Тържествена” в Съдебната палата в гр.София се проведе първото Общо събрание на членовете на САОСВ. На събранието беше приет финансовия отчет на дружеството за 2016 г. и одобрен този за 2017 г., беше приет отчетния доклад за дейността на Управителния съвет, бяха представени Стратегическия и Оперативния план на САОСВ.
Председателят на УС – Александър Николов представи членовете на Контролния съвет и Управителния съвет, като всеки от тях лично изложи своите идеи и планове, свързани с реализиране на Стратегическите цели. Представителство на Общото събрание имаха над 700 членове на Сдружението от цялата страна.От името на членовете на УС искам да благодари на всички присъстващи за отделеното време и показаната подкрепа. 

Сподели