Становище до представляващия ВСС, до Главния секретар на ВСС, до Председателя на ВКС, Председателя на ВАС и Главния прокурор на РБ бе изпратено от Сдружението. В същото се излагат подробни съображения  за изготвянето на унифицирана рамка на работата на администрацията, разработена на базата на задълбочен анализ на действащите правила, по които работи АОСВ.
Прочети още

Сподели