По инициатива на Административен съд  Ямбол и Сдружение на администрацията на ОСВ., в Учебен център на ВАС – с. Лозенец, се проведе първата работна среща на съдебни служители от административните съдилища Варна, Габрово, Плевен, Сливен и Ямбол, членове на Сдружение на администрацията на ОСВ.Официални гости на срещата бяха г-н Александър Николов – Главен секретар на ВАС и Председател на Сдружението, г-н Асен Мингов –член на УС на САОСВ  както и ръководители на административни съдилища.
Срещата премина при огромен интерес от страна на участниците. Представени бяха основните цели на Сдружението, насочени към развитие и утвърждаване авторитета на съдебните служители, защита на професионалните, социалните, материалните и интелектуалните интереси на администрацията на ОСВ.

Сподели